Vereniging

Pietra is een vereniging van circa 25 (amateur-)beeldhouwers. We delen samen een atelier in het Splendor-complex aan de Gorterplaats in Nijmegen.

Ons doel is om de leden werkruimte te bieden voor het zelfstandig werken in allerlei steen- en houtsoorten: hakken, zagen, beitelen, raspen, vijlen, schuren, polijsten. Het kan bij ons allemaal!

Alle leden van de Pietra hebben al enige ervaring met beeldhouwen en vaak cursussen gevolgd bij professionele beeldhouwers. Dat vragen wij ook aan nieuwe leden. Maar natuurlijk wordt tijdens het werk veel overlegd, hulp gevraagd en geboden. En je kunt ook wel gereedschap van elkaar lenen.

Veel leden willen hun werk ook wel eens exposeren. Daarvoor organiseren we minstens tweejaarlijks een expositie in het Kerkje van Persingen. Deelname is echter vrijwillig.

De vereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09109337. Twee maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Victor van Geel – voorzitter
  • Sibert Holla – secretaris
  • Maarten Bots – penningmeester

De contributie bedraagt momenteel € 35 per maand. Inwoners van Nijmegen met een laag inkomen kunnen een beroep op een financiële tegemoetkoming van de gemeente Nijmegen.

Momenteel is er een wachtlijst voor eventuele nieuwe leden

Geïnteresseerd of andere vragen?  Vul dan ons contact formulier in.