Vereniging

Beeldhouwen in Nijmegen. Waar kun je dat doen? Onder meer bij beeldhouwvereniging Pietra. De vereniging bestaat uit ca. 30 enthousiaste (amateur-)beeldhouwers. We delen een atelier in de oude Splendor fabrieken in Nijmegen. Af en toe is er door verloop plaats voor nieuwe leden.

Het doel van de beeldhouwvereniging is om de leden werkruimte te bieden waar ze 24/7 terecht kunnen om de beeldhouwen. Dit kan in zowel hout als in steen. Er wordt zelfstandig gewerkt, dus er wordt geen les gegeven.

De leden van de Pietra hebben allemaal enige ervaring met beeldhouwen en vaak cursussen gevolgd bij professionele beeldhouwers. Dat vragen wij ook aan nieuwe leden. Maar natuurlijk wordt tijdens het werk veel overlegd, hulp gevraagd en geboden. En je kunt ook wel gereedschap van elkaar lenen.

Veel leden willen hun werk ook wel eens exposeren. Daarvoor organiseren we minstens tweejaarlijks een expositie in het Kerkje van Persingen. Deelname is echter vrijwillig.

De vereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09109337. Twee maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Victor van Geel – voorzitter
  • Sibert Holla – secretaris
  • Maarten Bots – penningmeester

De contributie bedraagt momenteel € 35 per maand. Inwoners van Nijmegen met een laag inkomen kunnen een beroep op een financiële tegemoetkoming van de gemeente Nijmegen.

Momenteel is er weer plaats voor nieuwe leden

Geïnteresseerd of andere vragen?  Vul dan ons contact formulier in.